Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                                    Historie Obce

 

Obrazek


Okres: Liberec
Poštovní směrovací číslo - PSČ: 463 62 Hejnice
Telefonní předvolba - UTO: 0427
Počet obyvatel / v produktivním věku: 670 / 395
Průměrný věk: 35
Rozloha katastru obce: 18,39 km2
Vodní toky: Smědá, Hajní potok, Bílý potok,
Černý potok
Školy: základní, mateřeská
Nadmořská výška: 400 - 900 m n.m.
Ubytovací kapacita: cca 503 lůžek
Významné osobnosti: Jarmila Loukotková

Důležitá telefonní čísla
Pošta 0427/ 32 21 16
Technické služby 0427/ 218 72
Lékař 0427/ 32 24 44
Železniční nádraží 0427/ 32 24 50
Vodárna 0427/ 32 22 77

 


Bílý Potok oslavil 13. července 1994 400 let svého trvání. Až do roku 1893 se přesně nevědělo, který rok bylo obec založena. V rukopisech katechisty Konrada Hachlera - člověka, který se nejvíce zasloužil o školní a církevní záležitosti - se uvádí, že Bílý Potok byl založen během vlády Kateřiny z Redernu, poručnice nezletilého Christoffa z Redernu, syna svobodného pána Melchiora z Redernu, a to v roce 1603.

Nepravdivost této domněnky dokázal hejnický farář, pan Reinhard Seifert, který se snažil autenticky doložit historii církve a kláštera v Hejnicích. Ten objevil lenní listinu z roku 1600, sepsanou svobodným pánem Melchiorem z Redernu, ve které je Bílý Potok nazýván "naše nově zbudovaná obec Bílý Potok", z čehož jasně vyplývá, že Bílý Potok nebyl založen až v roce 1603, nýbrž že již roku 1600 existoval. Přesné datum založení obce se podařilo zjistit až Juliu Helbigovi, vydavateli Frýdlantského týdeníku, který objevil zakládací listinu Bílého Potoka s datem 13. července 1594.

Již v 15. a 16. století bylo údolí řeky Smědé, dříve Wittige, táhnoucí se od Frýdlantu až po předhůří Jizerských hor, po obou březích silně osídlené a hustě zastavené bohatě obydlenými obcemi, které na sebe těsně navazovaly.

Postupem času se část sídelníků, přicházejících z Lužice, rozhodla požádat tamějšího svobodného pána Melchiora z Redernu o zanechání lesního úseku v nejhořejší části údolí Wittige k osídlení. Pán z Redernu jejich prosbu vyslyšel a dovolil jim, aby se usadili na Wittige od Hejnic po potoku nahoru a lesní oblast zúrodnili a založili zde novou obec. Základní listina o této usedlosti však do roku 1600 svobodným pánem Melchiorem z Redernu nebyla vystavena. Byla sepsána až po jeho smrti jeho manželkou Kateřinou, poručnicí nezletilého syna Christoffera, a to v roce 1603, kde se praví, že obec Bílý Potok byla založena právě 13. července 1594.